Könyvbemutató:

William Shakespeare szonettjei

Hazánkban az irodalmi kánonban mesterműként számontartott, ám a csorbítatlan szöveghűséget nem föltétlenül fókuszba állító Szabó Lőrinc-magyarítások tették ismertté Shakespeare verseit. Jelen kötet Fazekas Sándor irodalomtörténeti jelentőségű vállalkozása, amelyben mind a 154 szonett új magyar fordítását nyújtja át az olvasónak. Könyvünk nóvuma az új átiratok szépirodalmi értékén túl a maradéktalan szöveghűség, illetőleg az a jegyzetapparátus, amely értelmezi, kontextusba helyezi, történeti háttérrel világosítja meg a több mint négyszáz éves művek keletkezését, irodalmi összefüggésrendszerét.

  • A fordítóval, Fazekas Sándorral, valamint a kötet szaklektorával, Pikli Natáliával Fejérvári Gergely beszélget

  • (MMA Kiadó, 2023)

  •   2023. november 12., vasárnap 18:00 óra
  •   Pódiumszínpad