Könyvbemutató:

Székelyhidi Zsolt:
Jelenések

Egyszerre egyetemes apokalipszistörténet és magán hittétel. Hűen követi az Újszövetség 27. prófétai könyvének felépítését, minden versére és fejezetére direkt hivatkozásokkal, ugyanakkor Székelyhidi új alapokra helyezi saját látomását. Az alapmotívum a Teremtő befogadása, melynek nála meglepő, és mégis kézenfekvő formája lesz az elnyelés. A magába fogadás gazdag szimbólumrendszerében bontakozik ki előttünk a halandó ember fájdalmas és mégis csodálatos alkalmassága a hitre és a szeretetre. A Jelenések Székelyhidi Zsolt 11. kötete.

  • Beszélgetőtárs: Szalai Zsolt

  • (Parnasszus, 2023)

  •   2023. november 12., vasárnap 13:00 óra
  •   Pódiumszínpad